Duyurular

  Sektör uzmanlarımızdan Mehmet Cem Fendoğlu’nun “Türkiye’de Araştırma Altyapılarının Etkinliğinin Artırılması: Analiz ve Öneriler​” konulu uzmanlık tezi için tıklayınız.

  Devam eden projeler için 2019 Yılı Yatırım Programı Üniversiteler Yatırım Görüşme Takvimi yayınlanmıştır. Takvim için tıklayınız.(Çağrı kapsamında iletilen projelerin ise değerlendirilme süreci devam etmektedir.  )

  19.01.2018 tarih ve 52747863-100.00-E.282 sayılı yazımızla proje başvuru son tarihi 28 Şubat 2018 tarihine uzatılmış olup, projelerin elektronik ortamda yükleme işleminin yapılabilmesine yönelik şifre işlemleri için “Kurum Sorumlusu” bilgilerinin iletilmesi talep edilmiştir. İlgili yazı için tıklayınız.

  52747863-100.00-E.4976 sayı ve 31/10/2017 tarihli resmi yazı ile iletilen “Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı” ile ilgili dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.

Güncel Yayınlar